Matematik på Internet


Mathematics on Internet


(OBS för att se dessa sidor på avsett sätt, krävs det att Javascript är aktiverat) (NOTE to see these pages as intended it is necessary that Javascript is active)
Tillbaka Go Back

Avsikten med dessa sidor är att visa prov på vad man kan göra med den teknik som är allmänt tillgänglig "på nätet".

Javascript är ett mycket användbart språk för att skriva snabba program.

The purpose of these pages is to show some samples of what is possible to do using commonly available technology "on the network".

Javascript is a language that is very useful for writing fast programs.

Lista primtal och primfaktorer på olika sätt. [Javascript]

Matematik (clisp, javascript, java)

HTML-koder mm

HTML-version 3.2: http://www.w3.org/MarkUp/Wilbur

HTML-version 4.01: http://www.w3.org/TR/html401

Senaste HTML-version: http://www.w3.org/TR/html

Validera HTML-kod: http://validator.w3.org/

HTML 4.01 specialtecken: http://www.alanwood.net/demos/ent4_frame.html

List prime numbers and prime factors in different ways. [Javascript]

Mathematics (clisp, javascript, java)

HTML-code etc

HTML-version 3.2: http://www.w3.org/MarkUp/Wilbur

HTML-version 4.01: http://www.w3.org/TR/html401

Latest HTML-version: http://www.w3.org/TR/html

Validate HTML-kod: http://validator.w3.org/

HTML 4.01 special characters: http://www.alanwood.net/demos/ent4_frame.html


Created sep-2010 by Lennart Bertenstam, Limhamn, Sweden
< L e n n a r t . B e r t e n s t a m @ a n t i l o g . n e t >