HTML test


Standard inställningar i Netscape:
Standard font med variabel teckenbredd:  Times 12pt
Standard font med fast teckenbredd:    Courier 10pt
<basefont size=3>
Under förutsättning att dessa inställningar gjorts gäller nedanstående motsvarigheter. Om inställningarna ändras, eller  <basefont size=n>  används, kommer allt att skalas upp/ned.
<pre> och <code> skrivs med Courier 10pt, allt annat med Times 12pt.
Observera att i Netscape gäller allmänt nedanstående motsvarigheter:
<br>Text</br>  <=> <br>Text<br>
 <p>Text</p>  <=> <p>Text<p>

<code>Text</code> <=> [Times --> Courier]Text[Courier --> Times]
 <pre>Text</pre>  <=> <p><code>Text</code></p>

<font size=-2> <=> <font size=1>
<font size=-1> <=> <font size=2>
<font size=+0> <=> <font size=3> <--- <basefont size=3>
<font size=+1> <=> <font size=4>
<font size=+2> <=> <font size=5>
<font size=+3> <=> <font size=6>
<font size=+4> <=> <font size=7>

<font size=1> <=> Times 8pt, Courier 8pt
<font size=2> <=> Times 10pt, Courier 8pt
<font size=3> <=> Times 12pt, Courier 10pt
<font size=4> <=> Times 14pt, Courier 12pt
<font size=5> <=> Times 18pt, Courier 14pt
<font size=6> <=> Times 18pt, Courier 14pt
<font size=7> <=> Times 24pt, Courier 18pt

<small>Text</small> <=> <font size=-1>Text</font>
    Text     <=> <font size=+0>Text</font>
 <big>Text</big>  <=> <font size=+1>Text</font>

<h1>Text</h1> <=> <p><font size=6><b>Text</b></font></p>
<h2>Text</h2> <=> <p><font size=5><b>Text</b></font></p>
<h3>Text</h3> <=> <p><font size=4><b>Text</b></font></p>
<h4>Text</h4> <=> <p><font size=3><b>Text</b></font></p>
<h5>Text</h5> <=> <p><font size=2><b>Text</b></font></p>
<h6>Text</h6> <=> <p><font size=1><b>Text</b></font></p>


prop (Times)<code>fixed (Courier)</code>prop (Times)


prop (Times)<pre>
fixed (Courier)</pre>
prop (Times)


prop (Times)

PText

prop (Times)


prop (Times)

CText

prop (Times)


prop (Times)<h4>

Heading</h4>

prop (Times)


prop (Times)

HText

prop (Times)


prop (Times)

BText

prop (Times)


prop (Times)

PText

prop (Times)


prop (Times)<br>
New line</br>
prop (Times)


prop (Times)<p>

Paragraph</p>

prop (Times)


TEST <h1> ~ <font size=6>

TEST <h2> ~ <font size=5>

TEST <h3> ~ <font size=4>

TEST <h4> ~ <font size=3>

TEST <h5> ~ <font size=2>
TEST <h6> ~ <font size=1>
TEST Courier <small>
TEST Courier (basefont)
TEST Courier <big>

TEST Courier <font size=1>
TEST Courier <font size=2>
TEST Courier <font size=3>
TEST Courier <font size=4>
TEST Courier <font size=5>
TEST Courier <font size=6>
TEST Courier <font size=7>
TEST Courier <font size=-2>
TEST Courier <font size=-1>
TEST Courier <font size=+0>
TEST Courier <font size=+1>
TEST Courier <font size=+2>
TEST Courier <font size=+3>
TEST Courier <font size=+4>
TEST
<pre>

TEST Standard font <code>code font</code>
TEST <small>
TEST <big>
TEST <font size=-2>
TEST <font size=-1>
TEST <font size=+0>
TEST <font size=+1>
TEST <font size=+2>
TEST <font size=+3>
TEST <font size=+4>
TEST <font size=+5>
TEST <font size=+6>
TEST <font size=+7>
TEST
</pre>